Hymn of Agoncillo

Composer : Ms. Elizabeth Mendoza

Dito sa baybayin ng lawa ng taal
Isang Baya'y sumibol, natatag itinanghal
Magiting na Alkalde Jacinto Mendoza
Nagpunyagi upang bayan ay madeklara

Isang libo siyam na raan apat-naput syam
Taong natatangi dito sa kasaysayan
Ikapito ng Abril, mapalad kung turingan
Pagkat Agoncillo nagkaroon ng kasarinlan

Mga mamamayan ating ipagdiwang
Pagkakatatag nitong ating bayan
Mga ninunong haligi ng angkan
Dugong bayani tunay na Agoncillian

Pagkakaisa, bigkis na nagbubuklod
Tunay na pag unlad itataguyod
Sa pakikibaka tungo sa tagumpay
Agoncillo, tunay na marangal

May ilog Pansipit at lawang mayaman
Bundok, kapatagan at yamang tao man
Pananampalataya sa Dakilang Poon
Ang sayaw na Subli ay siyang tradisyon

Sa mga produkto dito ay sagana
Palay, mais, niyog at maging tilapia
Ang itlog na pula't tawilis na malasa
Lahat ng ito ay sa Agoncillo makikita

Mga mamamayan ating ipagdiwang
Pagkakatatag nitong ating bayan
Mga ninunong haligi ng angkan
Dugong bayani tunay na Agoncillian

Pagkakaisa bigkis na nagbubuklod
Tunay na pag-unlad itataguyod
Sa pakikibaka tungo sa tagumpay
Agoncillo, tunay na marangal

Himno Ng Agoncillo.mp4